„Badanie realizuje Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz ICRA przy opiece prawnej Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Instytutu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej UJ.

Przedmiotem badania są  kompetencje Twórców w obszarze prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, oraz doświadczenia tej grupy zawodowej ze stosowaniem prawa autorskiego w ich codziennej działalności. Badania przeprowadzone w ramach projektu mają  na celu dostarczenie unikalnych danych pierwotnych o charakterze zarówno ilościowym jak i jakościowym, dotyczących świadomości prawnej Twórców oraz ich praktycznych doświadczeń z zakresu stosowania prawa autorskiego.

Pomysł na projekt i przeprowadzenia badania zrodził się w środowisku Twórców. Pomysłodawcy opowiadali nam o pogłębiającym się problemie nieprzestrzegania praw autorskich przez zleceniodawców, bazujących bardzo często na braku wystarczających kompetencji prawnych (niewiedzy) tego środowiska.

Celem naszego projektu jest zweryfikowanie tej tezy, a więc sprawdzenie, jak w praktyce ustawa o prawach autorskich i pokrewnych służy podmiotom, dla ochrony których została stworzona w pierwszej kolejności – Twórcom. Badanie kierujemy do wszystkich tych, którzy zajmują się zawodowo działalnością twórczą, np.: grafiką, filmem, muzyką, teatrem.

Na potrzeby Projektu, wraz z naszymi Partnerami, stworzyliśmy Ankietę on-line Ankieta on-line. Metodologicznie jest to najlepsza forma zebrania danych, dzięki którym będziemy mogli zacząć publiczną debatę o kondycji sektora. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób ją wypełniło.

Równolegle prowadzimy serię wywiadów pogłębionych z Twórcami, ekspertami i prawnikami, w których pytamy o doświadczenia praktyczne związane ze stosowaniem ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.

Wyniki badania, wraz z Miniporadnik prawnyMiniporadnikiem prawnym dla Twórców i wzorami poprawnie skonstruowanych umów, zaprezentujemy w raporcie, który będziemy nieodpłatnie rozpowszechniać na początku 2013 roku. Każdy będzie mógł wykorzystać zawarte w nim materiały.

źródło: http://swiadomitworcy.icra.pl