Strona Prawa Twórców  gromadzi społeczność artystów, poszukujących informacji o prawie autorskim, prawie własności intelektualnej i prawie zobowiązań.

Jest to przekrojowa baza wiedzy na temat tego jak i gdzie można wykorzystywać swoje dzieła lub dzieła innych autorów. Strona zawiera również porady w jaki sposób konstruować umowy czy egzekwować zapłatę od klienta.

Prawo autorskie, pomimo swojej zawiłości i niedoskonałości, może być przedstawiane prosto i zrozumiale. Jest to zarówno w interesie twórców jak i ich potencjalnych klientów.