z prawniczego na nasze

 

kazusinaczej case study, czyli omówienie jakiegoś problemu opierając się na przykładzie

komentarz swojego rodzaju podręcznik, komentujący każdy najmniejszy przepis w ustawie, przygotowany przez najwybitniejszych znawców tematu; z praktycznego punktu widzenia, komentarze pozwalają nam uściślić sens ustawy i na ich podstawie formułuje się argumenty przed sądem

podstawa prawna konkretny artykuł lub paragraf;  chcąc udowodnić że przysługuje nam jakieś prawo musimy wskazać  podstawę prawną naszego stanowiska

przesłanka niezbędny warunek do zaistnienia czegoś np. przesłanką zrobienia jajecznicy jest użycie jajek/ przesłanką dziedziczenia na podstawie testamentu jest istnienie ważnego testamentu

roszczenieżądanie jakie poszkodowany może mieć do osoby, która złamała prawo; najprostszy podział wyróżnia roszczeni majątkowe (żądanie pieniędzy, zwykle w ramach odszkodowania) oraz roszczenia niemajątkowe (np. przeprosiny)