Look at this Instagram

 

Czy na pewno wszyscy jesteśmy twórcami ?

Twórcą jest osoba fizyczna (!), która wniosła twórczy wkład do stworzonego utworu.

Spróbujmy teraz odnaleźć twórczy wkład w poniższym zdjęciu, zrobiony przez Instagram.

Look at this Instagram

Żeby mówić, że autorowi przysługuje ochrona prawnoautorska do tego zdjęcia, należy udowodnić że mamy do czynienia z utworem, czyli twórczym wkładem w dzieło.

Zakłada się, że twórczy wkład w fotografię to:

  • wpływ na dobór kadru
  • wpływ do dobór przesłony, czasu naświetlania
  • oryginalność dzieła

 

Pamiętając o tym że:

  • nie podlega ocenie wartość artystyczna zdjęcia
  • nie może być to zdjęcie, które spełniała funkcję wyłącznie rejestracyjną (np. jest wykonana według wyraźnie dla autora określonego sposobu przy zastosowaniu ściśle określonych norm itp.)
  1. monitoring
  2. dokumentacja techniczna

 

Znamy już kryteria, tak więc możemy wrócić do oceny naszego zdjęcia. Z przykrością należy stwierdzić, że autor zdjęcia miał wpływ na kadr oraz nakładane efekty w programie Instagram (przyjmuje, że to zastąpiło czas i przesłonę). Jedynym kryterium, które by można to podważyć to oryginalność dzieła ale jest to bardzo nieostra wytyczna. Nie jest to również zdjęcie „techniczne”.

Najprawdopodobniej sąd uznałby powyższe zdjęcie za chronione w świetle prawa autorskiego. Tym samym, Look at this Instagram nie jest żartem…