Utwory Janusza Korczaka, autora takich książek jak „Król Maciuś Pierwszy” czy „Kajtuś Czarodziej”, będą udostępnione na zastosowanej po raz pierwszy Otwartej Licencji Edukacyjnej.

Jak pisze na swojej stronie Instytut Książki, dostęp do lektur Korczaka będzie teraz „wolny i nieskrępowany”, a to za pośrednictwem platformy CBN POLONA www.polona.pl/dlibra. Niestety nie oznacza to jeszcze, że będzie można korzystać z dzieła szerzej niż pozwala na to „dozwolony użytek”. Dla przykładu, nadal nie będzie można tworzyć na jego podstawie sztuk teatralnych.

Za pomocą platformy, można od dziś (6.12) dotrzeć do  dwóch dzieł Korczaka – „Król Maciuś Pierwszy” i „Król Maciuś na wyspie bezludnej”. Pozostałe zostaną udostępnione na początku 2013 roku.

Udostępnienie dzieła na zasadach Otwartej Licencji Edukacyjnej jest swojego rodzaju kompromisem pomiędzy czytelnikami a będącym w sporze prawnym Instytutem Książki oraz Fundacji Nowoczesna Polska. FNP wciąż postuluje o maksymalne poszerzenie uprawnień-  rozpowszechnienie dzieł na zasadach wolnej licencji.

Dla nieznających sprawy Janusza Korczaka przypomnę, że trwał spór o zmianę daty jego śmierci. Początkowo sąd orzekł, że do wydarzenia doszło w roku 1946 pomimo, pomimo że zginął w 1942 w Treblince. Data śmierci Korczaka ma z kolei wpływ na moment upłynięcia 70 lat od śmierci twórcy, czyli na wygaśnięcie jego autorskich praw majątkowych.